La Inèrcia ens empeny

NORMATIVA PARTICIPANTS
CAMPIONAT CARRETONS CATALUNYA 2012


1.REGLAMENTACIÓ TÈCNICA OBLIGATORIA PER A TOTS ELS PARTICIPANTS:

Aquestes normes seran obligatòries per a tots els participants de totes les categories, ja siguin inscrits o no al campionat.

Tots els vehicles que participin a la baixada hauran de passar un control tècnic, al qual es controlarà sistema de frens, direcció, i que no hi hagi cap punt que sigui perillós.

Tots els participants han de dur calçat cobert (mai sandàlies, ..) i casc integral, es recomanable l’ús de guants, colzeres, genolleres, proteccions completes i roba llarga.

Els carretons hauran de portar la seva pròpia equipació completa per poder dur a terme els remolcaments (cordes i un punt de remolcament davant i darrere).

Es obligatori l’ús del casc tant pel pilot com pel copilot dins del circuit, ja sigui remolcant o fen la baixada.

Cada organització te reservat el dret d’admetre als participants en funció del grau de seguretat del carretó.

En cap cas es podran realitzar entrenaments o proves als circuits esmentats com a puntuables pel campionat , amb la deguda sanció (la no puntuació a la baixada).

CATEGORIES:
Carretons G1(3 Rodes ) i G2(4 Rodes)

-Xassis:El xassis serà lliure, però mai es podran utilitzar estructures senceres de bicicletes, cotxes o motos, encara que siguin modificades.

Si que es podran utilitzar accessoris de cotxes o motos, bujes, cremalleres,... sempre i quan hagin estat modificades.

Tots els forats als quals es pugui introduir alguna extremitat hauran d’estar tapats.Es recomanable l’utilització d’arc de seguretat, per en cas de bolcar evitar danys majors.

-Ocupants:Màxim 3 ocupants

-Dimensions:Amplitud màxima: 150cm
                         Longitud màxima: 260cm

-Pes:
 El pes màxim del vehicle estarà limitat a 200 kg.

-Frens:Hidràulics o mecànics.També es poden utilitzar altres sistemes d’eficàcia similar demostrada.

-Punts de remolc:
Serà obligatori disposar d’un punt de remolc tant davant com darrere del carretó.Els punts de remolcament han de ser lo suficientment fort com per aguantar una tirada de 5 carretons.

-Proteccions:Han d’estar protegides totes les parts contra les quals en cas d’accident, tant pilot com copilots poden impactar.Les proteccions hauran de ser d’espuma o algun material tou, tipus aislant de tuberies.

Properament el Reglament de la Nova Categoria (CARRETONS PLOMA)
Ultima actualització 12/04/2012